Cos/topos

Estudis del cos com a topos, com a espai autoconstruït, nus d’estructura i acció corporal, lloc d’exercici del biopoder i les subjectivitats dissidents.